Programutveckling

Våra erfarna konsulter utför systemering och programmering på ett professionellt och effektivt sätt. Vi arbetar med moderna utvecklingshjälpmedel och levererar alltid en tydlig dokumentation av arbetet. För oss är ett objektorienterat synsätt är en självklarhet, och de vanligast förekommande programvaruspråken är C/C++ och Java. Alla våra mjukvarukonsulter är utbildade i UML/Rational ROSE. Vår interna kompetensgrupp…

Läs vidare