Mobil Datakom

Att ständigt ha tillgång till uppdaterad information är idag ett viktigt konkurrensmedel. Mobila datakommunikationslösningar möjliggör informationsutbyte oberoende av den geografiska platsen och eventuell tillgång till ett trådbundet nät. Dessutom kan dessa i flera fall också prismässigt konkurrera med fasta installationer för t.ex. fjärrstyrning, övervakning och insamling av mätdata. Combra kan göra ditt företags applikation mobil….

Läs vidare