Produktutveckling

Combra i Lund är inriktat på produktutveckling. Vi sätter en ära i att kunna alla delar av produktutvecklingsprocessen. Därför tar vi gärna på oss helhetsuppdrag där vi sköter allt från projektledning till produktion. Självklart utför vi också ofta uppdrag där vi bidrar med en liten del av ett större produktutvecklingsprojekt.Vi brukar dela in produktutvecklingsprocessen i…

Läs vidare