Regulatoriska krav

Combra har genom mångårigt deltagande i medicintekniska utvecklingsprojekt fått mycket erfarenhet och kompetens rörande myndighetskrav. Genom ledande och kvalitetssäkrande roller i dessa utvecklingsprojekt har vi byggt upp en gedigen kunskap om hur myndighetskrav ska tolkas och omsättas i praktiken. Vi har erfarenhet av Produktlansering av regulatoriskt kontrollerade medicintekniska produkter Myndighetsansökningar, inklusive FDA ansökningar Tolkning av…

Läs vidare

Mobil Datakom

Att ständigt ha tillgång till uppdaterad information är idag ett viktigt konkurrensmedel. Mobila datakommunikationslösningar möjliggör informationsutbyte oberoende av den geografiska platsen och eventuell tillgång till ett trådbundet nät. Dessutom kan dessa i flera fall också prismässigt konkurrera med fasta installationer för t.ex. fjärrstyrning, övervakning och insamling av mätdata. Combra kan göra ditt företags applikation mobil….

Läs vidare

Industriell datakom

Inom området industriell datakommunikation utvecklar vi kompletta system och produkter för olika typer av industri- och fastighetsapplikationer. Combra kan framför allt LonWorks, CAN och Bluetooth, men har också kompetens och erfarenhet av transceivers och media för dataöverföring. Vi har specialistkompetens inom utveckling av både inbyggda realtidssystem och elektronik. Genom att utnyttja vår erfarenhet inom de…

Läs vidare

Specialiteter

Combra genomsyras av erfarenhet och kompetens. Vi är specialister inom våra verksamhetsområden. Vi vill särskilt framhålla vår kompetens inom IP teknologi Voice over IP Reglerteknik Styrsystem Signalbehandling Bildbehandling Fysikalisk modellering Säkerhetskritiska system Fjärravläsningssystem Bluetooth applikationer CAN LonWorks

Läs vidare

Projektledning

Combra erbjuder lämpliga projektledare till alla typer av projekt. Det kan gälla allt från mindre teknikprojekt till stora produktutvecklingsprojekt, där projektledaren har ansvaret för allt från specifikationer till produktion. Vårt främsta applikationsområde är utveckling av tekniskt avancerade produkter inom industri och medicin- och bioteknik samt telekom. Vi arbetar dessutom gärna med områden som kvalitetssystem, säkerhet…

Läs vidare

Teknikområden

Combra fokuserar på – och vill vara det naturliga valet för kunden – inom följande teknikområden: Realtidssystem Medicin- och bioteknik Mobil datakom Industriell datakom Är vår kompetens den rätta, åtar vi oss naturligtvis också uppdrag inom andra områden.

Läs vidare

Inriktning

Våra projektledare har gedigen erfarenhet av tekniskt avancerade projekt inom områdena industri, medicin, bioteknik och telekom. Produktutvecklingsprojekt Våra projektledare arbetar med hela kedjan, från idé, via specifikation, implementering och test, till produktion och installation. Produktvård och fältsupport kan också ingå i våra åtaganden. Kundprojekt Har du ett viktigt eller kritiskt kundprojekt kan våra projektledare hantera…

Läs vidare

Combra går ihop med ÅF

  ÅF förvärvar IT-konsulten Combra med närmare 60 medarbetare i Stockholm, Uppsala och Lund. Combra är specialister inom inbyggda system för telekom-, medicinteknisk- samt högteknologisk industri. Företaget, som grundades 1994, har under de senaste åren uppvisat god tillväxt under lönsamhet. Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK – varav cirka hälften erläggs kontant och hälften via nyemitterade…

Läs vidare

Utbud

Projektledning Från projektledare till teamledare Vi har den typen av ledare du behöver till dina projekt. Från små till stora projekt. Projektadministratör Behöver du någon som kan sköta det administrativa i dina projekt, kan vi hjälpa till. CM Configuration Management är en viktig del i projekt. Vi kan hantera detta i dina projekt. I&V-Ledare; Integration…

Läs vidare

Exempel på projekt

Ett axplock av genomförda projektledningsuppdrag. Utveckling av konsumentprodukter baserade på Bluetooth Utveckling av programvara för anestesimaskin Utveckling av allergitestinstrument för sjukhus Utveckling av instrument för DNA sekvensiering Utveckling och produktion av Lonworks/Internet-kombinerat kommunikationssystem Bildbehandling i laserritare för halvledarindustrin CM-ansvar för framtagning av kombinerad handdator och GSM-telefon Underlag för upphandling av kommunikationssystem Framtagning av kvalitetssäkringssystem för…

Läs vidare