Exempel på projekt

Ett axplock av genomförda projektledningsuppdrag. Utveckling av konsumentprodukter baserade på Bluetooth Utveckling av programvara för anestesimaskin Utveckling av allergitestinstrument för sjukhus Utveckling av instrument för DNA sekvensiering Utveckling och produktion av Lonworks/Internet-kombinerat kommunikationssystem Bildbehandling i laserritare för halvledarindustrin CM-ansvar för framtagning av kombinerad handdator och GSM-telefon Underlag för upphandling av kommunikationssystem Framtagning av kvalitetssäkringssystem för…

Läs vidare

Systemdesign

Inom Systemdesign skapar vi den systemarkitektur som bildar fundamentet till den fortsatta lösningen. Rätt systemdesign är nyckeln till framgång. Lösningen måste vara så balanserad som möjligt för att bli ekonomisk, lättförståelig och därmed enkel att uppdatera. Det är lätt att överarbeta i systemdesign om de tekniska grundförutsättningarna inte är tydligt beskriva. En ordentlig förstudie eller…

Läs vidare

Programutveckling

Våra erfarna konsulter utför systemering och programmering på ett professionellt och effektivt sätt. Vi arbetar med moderna utvecklingshjälpmedel och levererar alltid en tydlig dokumentation av arbetet. För oss är ett objektorienterat synsätt är en självklarhet, och de vanligast förekommande programvaruspråken är C/C++ och Java. Alla våra mjukvarukonsulter är utbildade i UML/Rational ROSE. Vår interna kompetensgrupp…

Läs vidare

Hårdvarukonstruktion

En av Combras styrkor är utveckling av hårdvara som skall användas i tuff miljö. Vi arbetar till exempel med utveckling av: instrumentelektronik för bioteknik medicinsk elektronik fordonselektronik noder som kommunicerar via elnätet Combra har stor erfarenhet av störningsundertryckning. Vi är duktiga på EMC-problematik och genomför UL/CE-certifieringar. I många projekt har vi utvecklat t.ex. terminaler, noder…

Läs vidare

Konsulttjänste

Combra tillhandahåller många av de tjänster som behövs från idé till produktion av färdig elektronikprodukt eller system. Vi har professionellt arbetande konsulter som är inriktade på kravställande och att ta fram specifikationer. Vi har erfarna medarbetare med ”helikopterseende” som är duktiga på systemdesign. Vi har programmerare och hårdvarukonstruktörer som kan realisera specifikationer på bästa sätt…

Läs vidare

Helhetsåtagande

Combra åtar sig gärna helhetsåtaganden, det vill säga uppdrag där vi tar hela ansvaret från kravspecifikation till produktion och implementation. Combra har all nödvändig kompetens för projektledning, utveckling av hårdvara och mjukvara, plus ett nätverk av underleverantörer för t.ex. tillverkning av mönsterkort, prototyptillverkning och serieproduktion av färdiga enheter. Vi kan dessutom ta fram teknisk dokumentation,…

Läs vidare

Combra

Combra är ett högteknologiskt konsultföretag specialiserat på systemutveckling för tekniska system. Vi arbetar främst med Realtidssystem Inbyggda system Telekominriktad systemdesign Hård- och mjukvaruutveckling Våra kunder återfinns framför allt inom Medicinteknik och bioteknik Högteknologisk industri Telekomindustri Combra har ett synnerligen gott anseende på marknaden vilket framför allt beror på att våra konsulter har mycket hög kompetens,…

Läs vidare