Innovation och utveckling av finansiella tjänster

De flesta av dagens tekniska system i den finansiella världen är så kallade legacy system. De kan även liknas vid ett lapptäcke som sytts ihop av flera olika delar, gång på gång under årens lopp. Av framförallt denna anledning är de traditionella aktörernas IT system väldigt komplexa och trögrörliga. Det är svårt att lägga till nya funktioner eller bygga in bättre kapacitet ovanpå något som har många år på nacken och är skrivet i något föråldrat programmeringspråk. Många av dessa aktörer främst banker, kreditgivningsinstitut och till viss del försäkringsbolag, vågar heller inte bygga en helt ny plattform och ersätta den gamla med den, eftersom den befintliga är så komplex och finns på så många ställen i verksamheten att det förmodligen skulle bli omfattande driftstörningar om man skulle försöka sig på en sådan uppdatering eller migrering.

De nya aktörerna på den svenska finansmarknaden såsom Avanza Bank, Bank.se och Collector Bank har alla nya och moderna system och plattformar. Några av de nya initiativen och sakerna som kommit ur detta fokus på innovation och produkt är:

  • Avanza Bank – har marknadens bästa och även billgaste plattform för att handla aktier
  • Bank.se – har tagit fram en användarvänlig och plattform för att hitta bästa snabblånet
  • Svenska Riksbanken – håller på och utreder om att ta fram en digital e-krona
  • Klarna Bank – är ledande på att köp nu och betala senare på nätet

Det blir spännande att se vilka andra nya finansiella tjänster som kommer i framtiden.