Specialiteter

Combra genomsyras av erfarenhet och kompetens. Vi är specialister inom våra verksamhetsområden.

Vi vill särskilt framhålla vår kompetens inom
IP teknologi
Voice over IP
Reglerteknik
Styrsystem
Signalbehandling
Bildbehandling
Fysikalisk modellering
Säkerhetskritiska system
Fjärravläsningssystem
Bluetooth applikationer
CAN
LonWorks

Lämna ett svar