Medicin- och bioteknik

Combra har genom åren genomfört många avancerade utvecklingsuppdrag inom det medicin- och biotekniska området. Vi är, genom vår höga kompetens inom området, ett kvalificerat och kostnadseffektivt komplement eller alternativ till kundens egen systemutveckling och projektledning.

Exempel på utvecklingsuppdrag inom Medicinteknik
Invasiv hjärtdiagnostik Diagnostikutrustning för invasiva hemodynamiska och elektrofysiologiska undersökningar. Datainsamling och signalbehandling, utveckling i C++ mot relations- och objektorienterade databaser.
Allergitest Realisering av mät- och styrfunktioner under realtidsoperativsystemet pSOS. Ansvar för delprojektledning, specificering, systemering och programmering.
Radioterapi och röntgendiagnostik Utveckling av applikations- och styrprogramvara samt konfigurationshantering.
Anestesi och ventilatorer Systemering, utveckling av regleralgoritmer, styrprogramvara samt utveckling av testsystem.

Exempel på utvecklingsuppdrag inom Bioteknik
DNA-analys Objektorienterad programutveckling och systemering för instrumentstyrning, datainsamling och extern kommunikation med robot. Projektledning av kundprojekt rörande LIMS-anpassning.
PCR Kvalitetsäkring, hårdvaruutveckling och programmering för styrning av instrument.
Mikrolaboratorium, vätskekromatograf Framtagning av prototyper.

Lämna ett svar