Industriell datakom

Inom området industriell datakommunikation utvecklar vi kompletta system och produkter för olika typer av industri- och fastighetsapplikationer.
Combra kan framför allt LonWorks, CAN och Bluetooth, men har också kompetens och erfarenhet av transceivers och media för dataöverföring.

Vi har specialistkompetens inom utveckling av både inbyggda realtidssystem och elektronik. Genom att utnyttja vår erfarenhet inom de olika områdena kommer du snabbt och effektivt fram till den slutgiltiga produkten. Vi kan bistå med professionell hjälp hela vägen från förstudie till produktion.

Exempel på utvecklingsuppdrag som Combra har genomfört inom industriell datakommunikation
LonWorks-baserad: (elnäts- och tvåtrådskommunikation): Power-line kommunikation för elmätaravläsningar och smarta hus, industritillämpningar, medicinska tillämpningar och larmsystem.
CAN-baserad: Fordonselektronik-applikationer och medicinska tillämpningar.
Bluetooth-baserad: Utv. av produkter avsedda för industri och kontor.