Inriktning

Våra projektledare har gedigen erfarenhet av tekniskt avancerade projekt inom områdena industri, medicin, bioteknik och telekom.
Produktutvecklingsprojekt
Våra projektledare arbetar med hela kedjan, från idé, via specifikation, implementering och test, till produktion och installation. Produktvård och fältsupport kan också ingå i våra åtaganden.
Kundprojekt
Har du ett viktigt eller kritiskt kundprojekt kan våra projektledare hantera detta, från order till leverans.
Upphandlingsprojekt
Skall du handla upp en komplicerad produkt eller system kan våra projektledare hantera detta, från offertunderlag till mottagningskontroll.
Verksamhetsförbättring/Kvalitetssystem
Behöver du ta fram eller förbättra dina processer och metoder för produktutveckling eller din organisation kan våra projektledare hjälpa till med detta.