Exempel på projekt

Ett axplock av genomförda projektledningsuppdrag.
Utveckling av konsumentprodukter baserade på Bluetooth
Utveckling av programvara för anestesimaskin
Utveckling av allergitestinstrument för sjukhus
Utveckling av instrument för DNA sekvensiering
Utveckling och produktion av Lonworks/Internet-kombinerat kommunikationssystem
Bildbehandling i laserritare för halvledarindustrin
CM-ansvar för framtagning av kombinerad handdator och GSM-telefon
Underlag för upphandling av kommunikationssystem
Framtagning av kvalitetssäkringssystem för egenutvecklad och inköpt programvara
Framtagning av flera projektstyrningsmodeller

Lämna ett svar