Produktutveckling

Combra i Lund är inriktat på produktutveckling. Vi sätter en ära i att kunna alla delar av produktutvecklingsprocessen. Därför tar vi gärna på oss helhetsuppdrag där vi sköter allt från projektledning till produktion. Självklart utför vi också ofta uppdrag där vi bidrar med en liten del av ett större produktutvecklingsprojekt.Vi brukar dela in produktutvecklingsprocessen i fyra delar på klassiskt manér. De flesta av våra uppdrag sträcker sig över två eller fler av dessa. Vår kunskap och erfarenhet av produktutvecklingsprocessen i kombination med specialistkompetenser och några av de bästa utvecklare som finns har vi de bästa förutsättningarna för att utveckla intelligenta, kreativa och framgångsrika produkterpå ett effektivt sätt.

Konceptfas Det första som händer i framtagandet av en ny produkt är konceptarbete. Vi utgår från ett befintligt, förväntat eller skapat behov hos kunden och vänder och vrider på detta för att generera så många produktidéer som möjligt. Vi utvärderar framtida teknologier som kan ge nya möjligheter. Resultatet från konceptfasen är ett beslutsunderlag i form av t.ex. en rapport eller en visuellt tilltalande presentation vilken kan användas för att inspirera och hjälpa ledningsgrupp, beslutsfattare och finansiärer.
Förstudiefas Under förstudiefasen provas olika tekniska lösningar. En eller flera prototyper kan utvecklas för att verifiera koncept och lösning, design och användargränssnitt. Parallellt med detta tar vi fram krav- och testspecifikation. Vi gör också en resurs- och tidsplan, eller kort och gott en projektplan. Resultatet av förstudiefasen är lösningsförslag och eventuella prototyper, design, krav- och testspecifikation, samt en projektplan.
Utvecklingsfas I utvecklingsfasen lägger man av naturliga skäl en stor del av projektets resurser och det är därför oerhört viktigt att de tidigare faserna är väl genomförda. Här görs systemdesign på detaljnivå, elektronikkonstruktion, mjukvaruimplementation, mekanisk konstruktion, produktdesign i detalj med mera. Resultatet av utvecklingsfasen är ett produktionsunderlag, exempelvis programkod, elektronikritningar, PCB-design, CAD-modeller och komponentlistor. Combra hjälper naturligtvis till att kontraktera produktionsbolag om så behövs.
Produktionsfas Även då en produkt är i produktion finns mycket kvar att göra. Product care, d.v.s. att rätta fel och anpassa produkten efter kundönskemål är en stor del av detta. Produktionstestning är också en stor och viktig del av produktionsfasen. Combra har stor erfarenhet av produktionstestning från olika industriprojekt.

Lämna ett svar