Lokala specialiteter

På Combra i Lund finns ett antal specialister i världsklass:
Reglerteknik

Tre av Combras medarbetare i Lund är doktorer i reglerteknik. Med reglertekniken följer ett generellt systemtänkande och en förståelse för dynamiska system som är nödvändigt i produktutvecklingens alla faser.

Signalbehandling

Vi har signalbehandlingskompetens i världsklass. Vi har bl.a. arbetat med signalbehandlingsalgoritmer för digitala hörapparater, ljud- och videokomprimering, oljeprospektering och akustisk emission.

Fysikalisk modellering

Med en bra modell är mer än halva problemet löst. Vi har lång erfarenhet av modellbygge, systemidentifiering och simulering inom bland annat mekanik, elektronik, elkraft, robotik och audio. Simulering är ett oumbärligt hjälpmedel vid utveckling av komplexa system.
Machine Vision

Ett Machine Vision-system består av många delar: optik, belysning, bildsensorer (CMOS/CCD) och bildbehandling. Vi har arbetat med specifikation och implementering av system där alla dessa delar ingår och speciellt med bildsensorer och bildbehandlingsalgoritmer.
Säkerhetskritiska system

Vi har erfarenhet av utvecklingen av produkter inom bl.a. medicinteknik och rymdteknik där säkerhetsmedvetande är en mycket viktig del under alla utvecklingsfaser.
Telecom

Som konsultbolag i Lund är kunskap inom telecom en självklarhet. Vi har lång erfarenhet av såväl GSM- och WCDMA-signalering som applikationsutveckling för terminaler.

Lämna ett svar