Framtid

I vår strategi för Combras utveckling räknar vi med en fortsatt expansion på c:a 30% per år – med bibehållen hög kvalitet på verksamheten.

Vi kommer att behålla småskaligheten genom att dela upp expanderande verksamheter på separata dotterbolag, med en stark chef för respektive bolag.

Combra kommer att etablera sig även på andra orter än Stockholm, Uppsala och Lund. Etableringen kommer att ske på orter där vi bedömer att det finns en intressant marknad för våra tjänster, och där vi kan rekrytera kompetenta medarbetare.

Vi söker efter andra mindre företag som vill samarbeta med oss, alternativt ingå i Combrakoncernen. Dessa bolag skall komplettera oss med annan spjutspetskompetens eller så är de etablerade på andra platser i Sverige. De måste uppfylla samma krav som vi ställer på oss själva, nämligen att ha en hög kompetensnivå inom sina nischer och ett mycket gott anseende på marknaden. Vårt mål är att skapa ett nätverk av bolag som når en tillräcklig storlek för att ta på sig större totalåtaganden där vår sammanvägda expertis blir en nyckel till framgång.