Combra i Lund – Från tanke till intelligent produkt

Combra i Lund består av en grupp ingenjörer med brett kunnande inom utveckling av avancerade produkter. Vi assisterar i era utvecklingsprojekt genom att erbjuda erfarna projektledare, tekniska specialister, mästerliga ingenjörer och inte minst kreativitet.

Det som utmärker oss är att vi kan alla delarna i utvecklingsprocessen. Vi är ofta med i projekten från det att idén föds till att den färdiga produkten lanseras.

Combra tar ofta vid redan innan det finns en klar produktidé. Vi är vana att göra konceptarbete utifrån vaga önskemål och tankar. Vi föreslår möjligheter genom att vrida och vända på problemställningen och har stor kunskap om olika idégenereringsmetodiker. Vi strukturerar vilda idéer. Och vi skapar beslutsunderlag som kan användas för att påverka beslutsfattare, organisation och finansiärer.

För att göra bra produkter krävs inte bara bra idéer. En prototyp som fungerar till 97% är långt ifrån en färdig produkt. Combra har lång erfarenhet av utveckling av både industriella och konsumentinriktade produkter och vet vad som krävs för få dem attraktiva och lönsamma. Vårt fokus är alltid på den slutgiltiga produkten.

Combra har funnits i Stockholm i över 10 år. Vårt varumärke har alltid varit hög kompetens och erfarna produktutvecklare. Sedan 2004 finns vi på IDEON i Lund och har blivit ett fantastiskt gäng produktutvecklare utöver det vanliga (och det är inte bara floskler!) Vi hoppas vi får möjlighet att visa Er vad vi går för.

Jörgen Malmborg, VD

Lämna ett svar