Utbud

Projektledning
Från projektledare till teamledare
Vi har den typen av ledare du behöver till dina projekt. Från små till stora projekt.
Projektadministratör
Behöver du någon som kan sköta det administrativa i dina projekt, kan vi hjälpa till.
CM
Configuration Management är en viktig del i projekt. Vi kan hantera detta i dina projekt.
I&V-Ledare;
Integration och verifiering av komplexa programbaserade system är en del av det som vi kan hjälpa till med.
Projektstöd
Utbildning
Vi hjälper dig att höja kompetensen
och produktiviteten hos dina projektledare och medarbetare.
Mentorskap
Vi kan stötta dina nyblivna projektledare i sin nya roll och nya arbetsuppgifter, eller stötta projektledaren i stora projekt.
Projektgranskning/Projektanalys
Vi hjälper dig att hitta förbättringspotentialerna i dina projekt.
Kvalitetssystem/Verksamhets-
förbättring
Vi tar fram ett kvalitetssystem anpassat för dina behov utifrån organisationens förutsättningar.