Combra går ihop med ÅF

 

ÅF förvärvar IT-konsulten Combra med närmare 60 medarbetare i Stockholm, Uppsala och Lund. Combra är specialister inom inbyggda system för telekom-, medicinteknisk- samt högteknologisk industri. Företaget, som grundades 1994, har under de senaste åren uppvisat god tillväxt under lönsamhet.

Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK – varav cirka hälften erläggs kontant och hälften via nyemitterade ÅF-aktier av serie B. Uppgörelsen innehåller även en tilläggsköpeskilling baserad på resultatutvecklingen de kommande tre åren.

Förvärvet förstärker ÅFs division System och dess position som en framträdande leverantör av tjänster för produktutveckling och inbyggda system. Efter förvärvet har division System cirka 330 medarbetare i Sverige.

”Combra är ett lönsamt och välskött bolag med långa kundrelationer och duktiga medarbetare. Ett bolag som påminner mycket om ÅF. Combra stärker strategiskt vår marknadsnärvaro inom branscher som telekom, högteknologisk industri samt medicinsk teknik”, säger Johan Olsson, VD på ÅF-System.

”ÅF har ett mycket starkt varumärke och gott rykte i konsultbranschen. ÅFs starka position inom produktutveckling och inbyggda system ger oss möjligheter till nya affärer”, säger Johan Norberg, VD för Combra.

» ÅF Pressmeddelande

Lämna ett svar