Systemdesign

Inom Systemdesign skapar vi den systemarkitektur som bildar fundamentet till den fortsatta lösningen. Rätt systemdesign är nyckeln till framgång. Lösningen måste vara så balanserad som möjligt för att bli ekonomisk, lättförståelig och därmed enkel att uppdatera. Det är lätt att överarbeta i systemdesign om de tekniska grundförutsättningarna inte är tydligt beskriva. En ordentlig förstudie eller…

Läs vidare