Regulatoriska krav

Combra har genom mångårigt deltagande i medicintekniska utvecklingsprojekt fått mycket erfarenhet och kompetens rörande myndighetskrav. Genom ledande och kvalitetssäkrande roller i dessa utvecklingsprojekt har vi byggt upp en gedigen kunskap om hur myndighetskrav ska tolkas och omsättas i praktiken. Vi har erfarenhet av Produktlansering av regulatoriskt kontrollerade medicintekniska produkter Myndighetsansökningar, inklusive FDA ansökningar Tolkning av…

Läs vidare